רכז לקוחות גלובליים לחברת לוגיסטיקה – מתאים מאוד ללימודי ערב

תוקף המשרה פג.