יועץ השמה בסניף המתעסק בבנקאות,ביטוח ,השקעות ופיננסים

תוקף המשרה פג.