תפקיד בקרה בקבוצת הביטחון של אינטל!

תוקף המשרה פג.