בקר בחדר השליטה והבקרה של קמפוס אינטל חיפה

תוקף המשרה פג.