5,000 ש"ח מענק לבאים עם קורס מתקדם א' בתוקף!!!! 42 ש"ח לשעה!!! עבודה לל…

תוקף המשרה פג.