תפקיד מעניין ומאתגר בסביבה טכנולוגית

תוקף המשרה פג.