מדריך/ה חינוך לבריאות להדרכות בבתי ספר

תוקף המשרה פג.