לחטיבת החינוך של בית אקשטיין דרושים עוזרי הוראה

תוקף המשרה פג.