מוקדנים טלפונים למוקדי מכירות-מידע-זימון תורים-שירות לקוחות

תוקף המשרה פג.