תפקיד מעניין שמאפשר להכיר את תחום הבדיקות

תוקף המשרה פג.