שכולו טוב | תעסוקה נתמכת ושיקום חברתי לאנשים עם נכויות

תוקף המשרה פג.