שיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות

תוקף המשרה פג.