שיתוף פעולה תעשייתי והשקעות זרות בירושלים – פיתוח עסקי

תוקף המשרה פג.