שירות טלפוני ותפעול תיקי סיוע רפואיים

תוקף המשרה פג.