רוצה להשפיע על הכותרות של מחר בכל העיתונים הגדולים?

תוקף המשרה פג.