קו"ח למייל: sapir.portal@unitask-inc.com

תוקף המשרה פג.