סטודנט/ית לשהייה עם אדם מבוגר ופעיל.

תוקף המשרה פג.