חונכת תרפיסטית לילד בן 4 לתוכנית ביתית

תוקף המשרה פג.