עזרה לתלמידים בהכנת שיעורי בית ותגבורים שכר התחלתי 47 ש"ח

תוקף המשרה פג.