פיתוח אווירומכאניקה בחטיבת המודיעין

תוקף המשרה פג.