עוזר שותף בכיר במשרד עו"ד מהגדולים בארץ

תוקף המשרה פג.