משרות התחלתיות בשוק ההון ובעולם הפנסיוני:

תוקף המשרה פג.