סטודנט/ית לתפקיד עוזר/ת למנהלת קהילת חברים במועצה הישראלית לבנייה ירוקההמ…

תוקף המשרה פג.