סטודנט/ית לאגף משאבי אנוש במשרד לשוויון חברתי

תוקף המשרה פג.