סטודנטית לתואר פיננסי? זמיןה ל-4 משמרות 8:00-17:00? לבית השקעות בת"א ד…

תוקף המשרה פג.