דרושה עובדת סוציאלית בחדרה וכפר סבא

תוקף המשרה פג.