משרת סטודנט מעולה במשרד הפנים! המשרה בירושלים ונדרשת יתרת לימודים של שנה וח…

תוקף המשרה פג.