מוקדן/ית לחדר בקרה של משרד המשפטים בתל אביב

תוקף המשרה פג.