משטרת ישראל מגייסת לשורותיה סטודנטים. הליך גיוס רגיל, כל התנאים הסוציאל…

תוקף המשרה פג.