מפעיל ובקר מערכות פיננסיות לחדר מסחר

תוקף המשרה פג.