סטודנטי/ית לאגף הדוברות וההסברה במערך הסייבר הלאומי

תוקף המשרה פג.