משרת סטודנט/ית באגף מערכות מידע (מכרז מס' 12/19)

תוקף המשרה פג.