משרת סטודנט/ית בחדר מצב במכלול האופרטיבי לאירועי סייבר

תוקף המשרה פג.