משרת סטודנט/ית בחטיבת עמידות להגנת סייבר (מכרז מס' 17/19)

תוקף המשרה פג.