משרת סטודנט/ית במחלקה המשפטית במערך הסייבר הלאומי (מכרז מס' 16/19)

תוקף המשרה פג.