משרת סטודנט/ית באגף תכנון ובקרה במערך הסייבר הלאומי ( מכרז מס' 14/19)

תוקף המשרה פג.