משרת סטודנט/ית ביחידת הרכש (מכרז מס' 13/19)

תוקף המשרה פג.