דרושים/ות ממלאי/ות מקום לבית ספר ולגנים בכל הארץ

תוקף המשרה פג.