סטודנט/ית באגף רשויות מקומיות, משרד התחבורה

תוקף המשרה פג.