מחקר הטכנו-מודיעיני עם התמחות בתקשורת

תוקף המשרה פג.