מחפשים את האחד/ת לרכז את קן הרצליה של השומר הצעיר! כל שאר הפרטים בתמונה

תוקף המשרה פג.