מחסן למכירת פירות וירקות מגייס עובדים! אורזים/מלקטים/שליחים אתם מתאימי…

תוקף המשרה פג.