מדריך/ה טכנולוגי/ת לתוכנית פיתוח מנהיגות

תוקף המשרה פג.