לתכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית ועתידנות דרושים מדריכים לאזורים הבאים: תל א…

תוקף המשרה פג.