לעבוד בסביבה אקדמית צעירה ודינמית!!! אל תהיו עוד בורג קטן במערכת כמו במו…

תוקף המשרה פג.