ליווי וקידום פרויקטי פיתוח תחבורתיים

תוקף המשרה פג.