לחברת "גישה שונה" המתמחה בייעוץ, בהערכה של מנהלים ובליווי חברות ב…

תוקף המשרה פג.