לחברת "גישה שונה" המתמחה בייעוץ, בהערכה של מנהלים ובליווי חברות בתהליכי …

תוקף המשרה פג.