לאגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה דרושים סטודנטים בואו להוביל…

תוקף המשרה פג.