כמה קורות חיים שלחת עד היום? על כמה מהפניות ענו לך??? מתוך היכרות עמוקה …

תוקף המשרה פג.